Informatii utile

Se vor premia:
– câte un voluntar al fiecărui ONG de tineret din județul Gorj;
– câte un voluntar al fiecărui Consiliu Școlar al Elevilor;
– cei mai activi voluntari ai organizației studențești Liga Studenților din UCB;
– studenții merituoși din cadrul UCB;
– tinerii merituoși ai județului Gorj care s-au remarcat prin rezultate excepționale școlare, științifice sau profesionale.

 

Condiții de înscriere la Gala tinerilor – 8 iunie 2017:

 

NOMINALIZAREA VOLUNTARILOR ORGANIZAŢIILOR DE TINERET DIN JUDEȚUL GORJ

Condiţii:

 • Nominalizarea voluntarului se va realiza de către preşedintele organizaţiei sau coordonatorul direct al voluntarului. Au dreptul de a nominaliza doar organizațiile neguvernamentale de tineret din județul Gorj, pentru care aceștia au fost voluntari.
 • Preşedintele organizaţiei sau coordonatorul direct al voluntarului va nominaliza un singur candidat. Acesta va trimite prezentul formular semnat.
 • Nominalizarea se va baza exclusiv pe activitatea de voluntariat desfăşurată în perioada aprilie 2017 – aprilie 2018.
 • Nominalizarea/formularul  se va trimite scanat pe adresa de e-mail gala@lsucb.ro până la data de 31.05.2018, ora 20:00.
 • Este necesară completarea informaţiilor solicitate mai jos de către preşedintele organizaţiei sau coordonatorul direct al voluntarului, pentru evaluarea candidaţilor.
 • Vârsta maximă a persoanei nominalizate trebuie să fie de 35 de ani.
 • Nominalizarea trebuie trimisă înainte de expirarea termenului limită. Organizatorii pot prelungi perioada de înscrieri.
 • Nominalizarea trebuie să cuprindă datele complete de contact ale voluntarului, cât şi ale organizaţiei nominalizatoare.
 • Identitatea nominalizaţilor şi a nominalizatorilor va fi făcută publică.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu accepta contestaţii.
 • Nominalizarea trebuie să respecte formularul standard şi să aibă ataşate toate documentele solicitate.
 • În e-mail, trebuie atașate fotografii relevante de la fiecare activitate în care voluntarul nominalizat s-a implicat. Fotografiile ataşate fac parte integrantă din nominalizare, în absenţa acestora, nominalizarea va fi considerată incompletă.

 

NOMINALIZAREA VOLUNTARILOR DIN CONSILIILE ȘCOLARE ALE ELEVILOR

Condiţii:

 • Nominalizarea voluntarului se va realiza de către preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor sau coordonatorul direct al voluntarului. Au dreptul de a nominaliza doar Consiliile Școlare al Elevilor din cadrul liceelor/colegiilor/grupurilor școlare din județul Gorj, pentru care aceștia au fost voluntari.
 • Preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor sau coordonatorul direct al voluntarului va nominaliza un singur candidat. Acesta va trimite prezentul formular semnat.
 • Nominalizarea se va baza exclusiv pe activitatea de voluntariat desfăşurată în perioada aprilie 2017 – aprilie 2018.
 • Nominalizarea/formularul se va trimite scanat pe adresa de e-mail gala@lsucb.ro până la data de 31.05.2018, ora 20:00.
 • Este necesară completarea informaţiilor solicitate mai jos de către preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor sau coordonatorul direct al voluntarului, pentru evaluarea candidaţilor.
 • Vârsta maximă a persoanei nominalizate trebuie să fie de 35 de ani.
 • Nominalizarea trebuie trimisă înainte de expirarea termenului limită. Organizatorii pot prelungi perioada de înscrieri.
 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale voluntarului, cât şi ale Consiliului Școlar al Elevilor , cel care face nominalizarea.
 • Identitatea nominalizaţilor şi a nominalizatorilor va fi făcută publică.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu accepta contestaţii.
 • Nominalizarea trebuie să respecte formularul standard şi să aibă ataşate toate documentele solicitate.
 • În e-mail, trebuie ataşate fotografii relevante de la fiecare activitate în care voluntarul nominalizat s-a implicat. Fotografiile ataşate fac parte integrantă din nominalizare, în absenţa acestora, nominalizarea va fi considerată incompletă.

 

CANDIDATURA LA TITLUL CEI MAI ACTIVI VOLUNTARI DIN LIGA STUDENȚILOR DIN UCB

Condiţii:

 • Fiecare candidat se va înscrie în competiție prin completarea prezentului formular și trimiterea acestuia, semnat și scanat, pe adresa de e-mail gala@lsucb.ro până la data de 31.05.2018, ora 20:00.
 • Au dreptul de a participa doar persoanele din cadrul organizației LIGA STUDENȚILOR din UCB, care au desfășurat activități de voluntariat în perioada aprilie 2017 – aprilie 2018.
 • Nu au dreptul de a participa persoanele care au făcut sau fac parte din Consiliul Director al organizației.
 • Nominalizările se vor realiza în urma analizării candidaturilor depuse, în funcție de punctajul obținut, după cum urmează:
  -Proiecte mari (conferințe științifice, baluri, festivitatea de absolvire, Festivalul „Bucurie în miscare”,):
  -coordonare: 5 puncte
  -organizare: 3 puncte
  -Proiecte mici (Bicicliada, campionate sportive, campanii, școli de vară, ):
  -coordonare: 4 puncte
  -organizare: 2 puncte
 • Participarea la ședințele organizației studențești: un punct / ședință.
 • Candidaturile se vor baza exclusiv pe activitatea de voluntariat desfăşurată în perioada aprilie 2016 – aprilie 2017.
 • Este necesară completarea informaţiilor solicitate mai jos, de către fiecare candidat, pentru evaluare.
 • Vârsta maximă a persoanei candidate trebuie să fie de 35 de ani.
 • Candidatura trebuie trimisă înainte de expirarea termenului limită. Organizatorii pot prelungi perioada de înscrieri.
 • Candidatura trebuie să cuprindă datele complete de contact ale voluntarului, cât şi ale organizaţiei.
 • Identitatea nominalizaţilor şi a nominalizatorilor va fi făcută publică.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu accepta contestaţii.
 • Candidatura trebuie să respecte formularul standard şi să aibă ataşate toate documentele solicitate.
 • În e-mail, trebuie ataşate fotografii relevante de la fiecare activitate în care ați fost implicat. Fotografiile ataşate fac parte integrantă din candidatură, în absenţa acestora, candidatura va fi considerată incompletă.

 

NOMINALIZAREA CELOR MAI BUNI / PERFORMANȚI STUDENȚI DIN CADRUL UCB

 • Fiecare facultate din cadrul UCB va nominaliza un student, la propunerea Consiliului facultății. Se va ține cont de media studentului în anul universitar 2016-2017, de media studentului din primul semestru al anului universitar 2017-2018, de cercetarea științifică a acestuia și de participările acestuia la diverse concursuri.

 

PREMIEREA TINERILOR OLIMPICI DIN JUDEȚUL GORJ

 • Propunerile vor veni din partea Inspectoratului Școlar Județean Gorj și a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj.